Algemeen

Megaretrobelgium.be VZW hanteert de meest strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van iedereen die lid is van Megaretro.be.   
Mega retro Belgium geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dataverzameling

Megaretrobelgium.be maakt geen identiteit van klanten, leveranciers of persoonlijke data openbaar, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.
Megaretrobelgium.be respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden dan commerciële samenwerking gebruiken 
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan   derden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u lid van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. 

 

Uitschrijven en communicatie stopzetten

Alle  leden hebben op elk tijdstip de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit de member database van Megaretrobelgium.be. Uitschrijven  kan door contact
 op te nemen met ons via   info@megaretro.be  

Sociale media

Bepaalde onlinediensten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Megaretrobelgium.be heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacy-beleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacy-beleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door  Megaretrobelgium.be worden verzameld.

Facebook : https://www.facebook.com/business/gdpr

Cookies

Meer informatie over cookies:

Megaretrobelgium.be streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te bewerkstelligen. Het is naar onze mening belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden. Dit draagt enerzijds bij aan bescherming van uw privacy, terwijl anderzijds onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk blijft.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Megaretrobelgium.be kan vergelijkbare technieken gebruiken, zoals pixels, web-bakens, enzovoort. Ten behoeve van de consistentie worden al deze technieken hierna aangeduid met de term ‘cookies’.

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats kunnen cookies vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke producten u in uw winkelwagen hebt geplaatst (voorbeeld). Deze cookies worden functionele cookies genoemd.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze cookies worden analytische cookies genoemd.

Ten derde worden cookies voor sociale media gebruikt om integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Zo kunt u een pagina of product direct liken of delen op uw favoriete sociale media.

Een vierde belangrijke toepassing van cookies is online reclame. Gepersonaliseerde advertenties zijn hierdoor mogelijk die voor u relevant en interessant zijn, zowel binnen als buiten de Megaretrobelgium.be website. Dit gebeurt met behulp van cookies voor (gerichte) reclame.

Contactgegevens

Mega Retro Belgium Vzw
Kaaskorf 169 , 3390 Houwaart   België
info@megaretro.be